Ilmajoen kansakoululaitoksen syntysanojen lausujana on pidettävä rovasti Kaarlo Rudolf Forsmania, joka oli vuodesta 1852 Ilmajoen kirkkoherrana. V. 1857 (5.1.) hän kutsui maatilan omistajat pitäjänkokoukseen (nyk. kvalt) päättämään kansakoulun perustamisesta. Vastustusta ilmeni, kuitenkin kesällä 1858 alkoi pappilan kotiopettaja maisteri Oskar Blomstedt opettamaan lapsia Ala-Lauroselan (nyk. Ilkanradin tontilla) yläkamarissa. Koulurakennus rakennettiin (nykyisin oppilaiden pyörätelineiden ja kukkulan paikka) niin, että koulu rakennuksessa alkoi 19.8.1860. Koska niihin aikoihin ei saanut opettaa yhdessä poikia ja tyttöjä kävivät viikon alkupäivinä pojat ja loppupäivinä tytöt koulua. V.1877 alettiin pitää erillistä tyttökoulua Lauroselassa, mistä se kuitenkin muutti 1879 Västilään.

Koulupiiri jaettiin kahtia syksyllä 1884, jolloin syntyi Ylinen ja Alinen koulupiiri (Ylinen = vanha Västilä, ollut Vanhatien varressa, purettu). Tyttökoulu siirrettiin tällöin Västilästä Rinta-Nikkolaan. V. 1887 Herralaa laajennettiin, jolloin rakennettiin ns. poikakoulu (nyk. Rakennuskulttuurikeskus Herrala) ja vanha koulu jäi tyttökouluksi. Vasta v. 1917 ne sulautuivat yhdeksi kouluksi. Nykyinen keltainen puukoulu rakennettiin 1928-1929. Uusin koulukiinteistö vihittiin käyttöön koulun 100-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1960. Viimeisin suurin remontti Herralan kouluun tehtiin 2000-luvun vaihteessa, jolloin koulun tilat ajanmukaistettiin ja kaikki koulun oppilaat pääsivät opiskelemaan samaan pihapiiriin – osa oppilaista oli käynyt koulua Ilkanradissa remonttiin saakka. Nykyiset remontissa valmistuneet tilat vihittiin käyttöön Herralan koulun 140-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 2000.

Herralan koulun yhteydessä on toiminut myös Seppälän erityiskoulu, jonka kaksi luokkaa liitettiin hallinnollisesti  Herralan kouluun  1990-luvulla. Toinen näistä luokista eli pienluokka 1 siirtyi Palonkylän kouluun vuonna 2004. Pienluokka 2 toimii edelleen Herralan koulun yhteydessä.

Koulussamme on tällä hetkellä 173 oppilasta. Suurimmillaan Herralan koulussa on ollut n. 250 oppilasta. Oppilasennusteiden mukaan pienen notkahduksen jälkeen koulumme oppilasmäärä lähtee kasvuun ollen lukuvuonna 2013-2014 lähes 200 eli 199. Toiveissammekin on saada laajennusta sekä opetus- että ruokailutiloihin lähitulevaisuudessa.  Osa koulumme oppilaista ruokailee terveyskeskuksen ruokalassa Tillariinassa. Ruokalaan sopii kuitenkin vain 85 ruokailijaa kerrallaan, joten koulumme alaluokat ovat luokkaruokailussa.  Tästä aiheutuu monenlaista käytännön ongelmaa, joka olisi poistettavissa ruokalan riittävällä laajentamisella. Olosuhteisiin nähden ruokailu on toiminut erinomaisesti, mistä suuri kiitos Tillariinan joustavalle henkilökunnalle, joka taikoo oppilaidemme eteen päivittäin maukkaat ateriat.

Herralan koululla toimii myös virkeä vuonna 2005 perustettu vanhempainyhdistys. Tämä yhdistys on järjestänyt monenlaista mielenkiintoista ja hyödyllistä toimintaa koulumme oppilaille. Esimerkkinä mainittakoon vuosittaiset matkat jääkiekko-otteluun sekä stipendit koulujen oppilaille, jotka toimivat muiden oppilaiden aktivoijina välitunneilla eli välituntivirittäjinä.

Myös urheilukentän saaminen koululle sekä koulun piha-alueen ilmeen muu kohentuminen on luettava paljolti vanhempainyhdistyksen aktiivisuuden ja ”kökkähengen” ansioksi. Tämän lisäksi vanhempainyhdistys huolehtii kahden aktiivisen isän eli Jouni Mäkysen ja Timo Nisulan avulla koulun luistinradan jäädytyksestä sekä kunnossapidosta talvisaikaan. Onkin paikallaan osoittaa lämmin kiitos koulun henkilökunnalta vanhempainyhdistykselle aktiivisesta käytännön koulutyön tukemisesta. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Vesa Hellsten.

Herralan koululla on myös johtokunta koostuen samoin kuin vanhempainyhdistyskin koulumme oppilaiden vanhemmista. Johtokunnan pääasiallinen tehtävä on koulun toiminnan hallinnollinen valvonta ja sen valitsee kunnanvaltuusto. Koulumme johtokunnan puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Päivi Hentilä.

Koulussamme on tällä hetkellä 11 opettajaa. Allekirjoittaneen lisäksi luokanopettajina toimivat Sirkku Ahde, Tuula Ala-Ilkka, Seija Jouppila, Mikko Kallio, Karita Koskinen, Jarmo Lilja, Leena Saarinen, Mari Piuhola sekä pienluokka 2:ssa erityisluokanopettajana Kaija Porkola. Koulunkäynninohjaajina ovat Katariina Opas, Marika Muilu, Tuula Kuivaniemi ja Tuula Lähdesmäki, joista Kuivaniemi sekä Lähdesmäki työskentelevät pienluokka 2:ssa. Kouluavustajana on Elina Kohtala. Vapaaehtoista A2-kieltä käy koulullamme opettamassa Marianne Hautala ja kiertävänä erityisopettajana vierailee Ulla Tiitu. Herralan koulun talonmiehenä toimii Markku Korpi sekä siistijöinä Soile Rahkala ja Helena Kankaanpää. Ruokahuollon sujuvuudesta koulussamme vastaa tk:n ruokalan Tillariinan henkilökunta Arja Oja-Nisulan johdolla. Herralan koululla on myös toiminut ruuanjakana Leena Alanko, joka siirtyy tänä keväänä viettämään ansaittuja eläkepäiviä.

Itse olen saanut nauttia Herralan koulun pirteän avoimesta pedagogisesta ja välillä pedakoomisestakin ilmapiiristä vuodesta 1993 lähtien. Aluksi luokanopettajana ja vuodesta 2001 lukien koulunjohtajana. Omaa ei ilkiä kovin hirviästi kehua, vaikka pohjanmaalla ollahan ja aihettakin yllin kyllin olisi. Mutta sen kehtaan sanoa, että Herralan koulun on mielestäni juuri sopivankokoinen koulu: Siinä on suuren koulun edut, muttei sen haittoja.

Tämä sopivankokoinen koulu juhlii 150-vuotista taivaltaan Ilmajoki-hallissa torstaina 20.5. klo 18.30. Kaffia ja kaakkua on tarjolla jo hyvissä ajoin ennen sitä Jaakko Ilkan koulun ruokalassa Tillariinan tyttöjen avustuksella. Samana ajankohtana eli viikolla 20 on Herralan koululla valokuvanäyttely, joka kertoo koulumme historiasta valokuvin. Ja kyllähän kouluamme kelpaa juhlia: Se on Suomen kahdeksanneksi vanhin koulu ja toiseksi vanhin koulu Etelä-Pohjanmaalla Vähänkyrön Savilahden koulun jälkeen. Maailmalle tämä arvokas kouluvanhuksemme on saattanut olemassaolonsa aikaan yli 7000 nuorta, joten siinäkin lienee pieni juhlan aihe. Joten kaikki Herralan koulun omaksensa tuntevat ympyröikääpä allakasta päivämäärä 20.5.2010 ja suunnatkaa silloin kulkunne Ilmajoki-hallille koulumme 150-vuotisjuhlaan. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita yhteiseen juhlaamme, sillä vieraat ne juhlan tekevät.

Herralan koulun henkilökunnan puolesta: Jouko Liimatainen, koulunjohtaja