150 vuotta opetusta lapsille Ilmajoen keskustassa

Nykyinen Herralan koulu aloitti toimintansa elokuun 19. päivänä 1860. Koulu oli silloin nimeltään Ilmajoen kansakoulu, sillä rohkeinkaan uneksija ei osannut ajatella, että pitäjässämme, johon silloin kuuluivat monet suuret naapurimme, tarvittaisiin useitakin kouluja. Yhdenkin koulun aikaansaaminen kysyi voimia niin paljon, että silloinen rovastimme Forsman sai jännittää kaikki lujuutensa saadakseen pitäjän miehet päättämään, että sellainen "tarpeeton ja pahasta oleva" laitos kuin kansakoulu saatiin perustetuksi suuren pitäjän kirkonkylään. Eivät silloin sivukulmaiset uneksineetkaan, että heitäkin varten joskus pystytettäisiin koulu.

Kansakoulun tarkoitus oli oppineillekin osaksi tuntematon. Kansa kertoi, että siellä koulutetaan herroja ja laiskoja. Papit yleensä toivoivat siitä rippukoulun valmistuslaitosta, ja mitä kukin kuvittelikin. Ei silloin vielä ollut Cygnaeuksen kansakoulusuunnitelma ilmestynyt, eikä muutakaan osviittaa ollut, josta olisi selvinnyt, mikä tarkoitus kansakoululla on ja mitä siellä on opetettava.

Koulun nimi oli aluksi Ilmajoen kansakoulu. Se muuttui kyllä poikakouluksi, mutta sitä kutsuttiin edelleen entisellä nimellä. Kun sitten uusia piirejä ja kouluja perustettiin, nimitettiin kouluamme Alapään kouluksi ja Ojanperän kouluksi sekä lopulta oppivelvollisuuslain astuttua voimaan ja sen mukaisen piirijaon valmistuttua tästä tuli Herralan koulu. Ensimäisenä lukuvuotena 1860-61 oppilaita koulussamme oli 63. Suurimmillaan oppilaita on ollut yli 240. Tämä sattui 1980- luvun alkuun. Nykyään oppilasmäärä vaihtelee 170 ja 190 välillä. 

Kouluumme tehtiin mittava remontti vuosian 1998-99, minkä seurauksena kaikki koulumme oppilaat pääsivät Herralan pääkoulun tiloihin Homesojantie 1:een Ilkanradista syksystä 1999 alkaen.